UnilibБібліотекаБібліотека південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

Нові надходження: Sep - Nov 2023

Мистецтво та освіта : наук.-метод. журнал. - 2019. - № 1 (91)
37.013:001.895
П24
Педагогічні інновації: актуальні питання теорії, досягнення та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 жовт. 2021 р. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2021. - 110 с.
7,03
И90
История искусства : к 250-летию Академии художеств. - Т. 1. - [2021]. - 520 с.
94(477)
І-90
Історія в школі : наук.-метод. журнал для вчителів. - 2019. - № 1-2 (січень-лютий). - 48 с.
94(477)
І-90
Історія в школі : наук.-метод. журнал для вчителів. - 2019. - № 3-4 (березень-квітень). - 49 с.
94(477)
І-90
Історія в школі : наук.-метод. журнал для вчителів. - 2019. - № 11-12 (листопад-грудень). - 48 с.
378:74:7.036.2+796.51
З-41
Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (31 січ. - 2 лют. 2020 р., м. Одеса). - Одеса : Астропринт, 2020. - 128 с.
821.161.2.09
С48
Слово і час : наук.-теорет. журнал. - 2020. - № 6 (714). - 128 с.
37(477)
Р49
Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журнал. - 2018. - № 9-12 (1060). - 80 с.
37(477)
Р49
Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журнал. - 2019. - № 5-6 (1064). - 80 с.
37(477)
Р49
Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журнал. - 2020. - № 2-4 (1066-1068). - 80 с.
37(477)
Р49
Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журнал. - 2020. - № 5-6 (1069-1070). - 80 с.
37(477)
Р49
Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журнал. - 2021. - № 1-2 (1071-1072). - 80 с.
378:001.895
Т33
Теорія і практика підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності : кол. монографія. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович], 2023. - 276 с.
001
Н34
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : журнал. - 2023. - № 3 (144). - 147, [1] с.
37.013:001.895
П24
Педагогічна освіта у вимірі інноваційних освітніх реалій : зб. наук. статей. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2021. - 188 с.
378:373.2:001.895
С91
Сучасні виклики і актуальні проблеми підготовки майбутніх педагогів до інновацій в професійній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 жовт. 2022 р. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. - 64 с.
373.2+373.3+378
Д71
Дошкільна, початкова і вища освіта: реалії та перспективи : присвячена 205-річниці Університету Ушинського. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2022. - 152 с.
373.3+373.3+378
С91
Сучасний освітній процес: сутність та інноваційний потенціал : зб. наук. статей. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2023. - 186 с.
37.013:001.895
С91
Сучасні тренди розвитку освіти: перспективи і здобутки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовт. 2020 р. - Ч. 1. - 2020. - 136 с.
001:373.2
А43
Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : матеріали всеукр. конф. здобувачів вищ. освіти і молодих учених. - (5 листоп. 2021 р.). - Вип. 1. - 2021. - 242 с.
02+002+001](477)(051)"540.3"
Б59
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журнал. - 2020. - № 4. - 101 с.
02+002+001](477)(051)"540.3"
Б59
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журнал. - 2020. - № 3. - 88 с.
02+002+001](477)(051)"540.3"
Б59
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журнал. - 2021. - № 2. - 121 с.
02+002+001](477)(051)"540.3"
Б59
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : наук. журнал. - 2021. - № 4. - 128 с.
378:37.011.3-051:372.3(159.9+37)-049.3(08)
П86
Психолого-педагогічний супровід формування професійно-методичної спрямованості особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти : колективна монографія. - Івано-Франківськ : НАІР, 2023. - 296 с.
821.161.2(477.74)
О-41
Одесская Кото-Васия. - Одесса : Optimum, 2020. - 144 с.
81+316.77(063)
М74
Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: Львів, 10-11 верес. 2021 р. - Львів : ЛОГОС, 2021. - 76 с.
75(083.824)
О-41
Одеський колаж. ІІ міська виставка "Хто ви, пан НЕМО?" (1.09-21.09, 2022) : каталог виставки. - Одеса : [б. в.], 2022. - 6 с.
378:74:7.036.2+796.51
З-41
Збереження і розвиток традицій пленеру: художня освіта і арт-туризм : Пам'яті Сергія Лазовського. - Одеса : Астропринт, 2021. - 103, [1] с.
Показано 30 (40)