UnilibБібліотекаБібліотека південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

Нові надходження: Jan - Mar 2024

373.5:37.091.33:51
Н34
Науково-методичні засади формування математичної компетентності здобувачів середньої освіти : монографія. - Одеса : [ФОП Бойчук], 2021. - 279 с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 86, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 80 с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2022. - Вип. 1 (49). - 2022. - 48, [4] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2022. - Вип. 2 (50). - 2022. - 57, [3] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 1. - 2022. - 206, [1] с.
32(005)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 2. - 2022. - 110, [1] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 80 с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 130, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 56, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 4. - 2023. - 76, [2] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2023. - Вип. 1 (51). - 2023. - 49, [3] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2023. - Вип. 2 (52). - 2023. - 78, [4] с.
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1892. - Вып. 2, № 1. - VIII, 58 с.
8
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1892. - Вып. 2, № 2. - [4], 55 с.
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1895. - Вып. 3, № 2. - 71 с.
001
Н34
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : журнал. - 2023. - № 4 (145). - 77, [1] с.
001.72(477.7)
Н34
Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності. - 2020. - Вип. 18. - 261 с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 1. - [2], 41 с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 2. - [42] с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 3. - 56 с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 4. - [51] с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 5. - 52 с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 6. - [31] с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 8. - [38] с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 9. - 58 с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 10. - [39] с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 11. - 48 с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 12. - [50] с.
80+371.13+374.32+008-021.3
А43
Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : міжнар. журнал. - 2021. - Вип. 4. - 94 c.
Показано 30 (72)