UnilibБібліотекаБібліотека південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

Нові надходження: Jan - Mar 2024

Г42
Гершкович, М. Ф.
Час і доля : поезії. - Одеса : Астропринт, 2023. - 64 с.
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1892. - Вып. 2, № 1. - VIII, 58 с.
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1895. - Вып. 3, № 2. - 71 с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2022. - Вип. 1 (49). - 2022. - 48, [4] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2022. - Вип. 2 (50). - 2022. - 57, [3] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2023. - Вип. 1 (51). - 2023. - 49, [3] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2023. - Вип. 2 (52). - 2023. - 78, [4] с.
001
Н34
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : журнал. - 2023. - № 4 (145). - 77, [1] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2021. - № 3. - 2021. - 68, [4] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 1. - 2022. - 165, [5] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 2. - 2022. - 205, [5] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 140, [6] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 118, [6] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 155, [4] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 109, [5] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 146, [6] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 4. - 2023. - 148, [6] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 86, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 80 с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 80 с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 130, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 56, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 4. - 2023. - 76, [2] с.
001.72(477.7)
Н34
Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності. - 2020. - Вип. 18. - 261 с.
165:316.423.2:316.347(043)
Г99
Гюльхан, Ю. Б.
Витоки та еволюційні трансформації укоаїнської ментальності : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 193 с.
32(005)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 2. - 2022. - 110, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 1. - 2022. - 206, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 128, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 139, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 6. - 2022. - 112, [1] с.
Показано 30 (72)