UnilibБібліотекаБібліотека південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

Нові надходження: Jan - Mar 2024

32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2023. - № 6. - 2023. - 101, [1] с.
37:78(05)
П32
Південноукраїнські мистецькі студії : наук. журнал. - 2023. - № 2. - 107, [1] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 109, [5] с.
32(005)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 2. - 2022. - 110, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 5. - 2022. - 112, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 6. - 2022. - 112, [1] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 118, [6] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 125, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 128, [1] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 130, [2] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 135, [1] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 139, [1] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 140, [6] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 146, [1] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 146, [6] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 4. - 2023. - 148, [6] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 155, [4] с.
796
О-54
Олімпікус : наук. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 160, [6] с.
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 1. - 2022. - 165, [5] с.
378:37.011.3-051:792.8:01.82:008(043)
В17
Ван Вей
Формування художньо-педагогічної ментальності майбутніх учителів образотворчого мистецтва у професійній підготовці : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 168 с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2023. - № 5. - 2023. - 173, [1] с.
378:37.011.3-051:78:780.616.432(043)
С98
Сюй Міньї
Формування художньо-комунікативних умінь майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 186 с.
378:37.011.3-051:792.8:01.82:008(043)
Ш61
Шиман, І. А.
Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у професійній підготовці : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 192 с.
165:316.423.2:316.347(043)
Г99
Гюльхан, Ю. Б.
Витоки та еволюційні трансформації укоаїнської ментальності : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 193 с.
378:37.011.3-051:78:37.091.33:004.9(043)
В17
Ван Цзисюань
Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 195 с.
378:37.011.3-051:78:7:001.895:004.9(043)
Х19
Хань Хуйюнь
Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до впровадження технологій мистецької інноватики : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 198 с.
73
74:7.017.4(07)
І93
Іттен, Й.
Мистецтво кольору: суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва : навч. посібник. - Київ : ArtHuss, 2022. - 2009
001(05)
П27
Перспективи : наук. журнал. - 2022. - № 2. - 2022. - 205, [5] с.
32(05)
П54
Політикус : наук. журнал. - 2022. - № 1. - 2022. - 206, [1] с.
8
С23
Сборник статей по классической филологии : (Извлечено из Журнала Министерства народнаго просвещения). - 1877. - № 1. - [2], 41 с.
Показано 30 (72)