UnilibБібліотекаБібліотека південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського

Нові надходження: Jan - Mar 2024

8
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1892. - Вып. 2, № 2. - [4], 55 с.
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1895. - Вып. 3, № 2. - 71 с.
З-32
Записки Нео-филологическаго общества при Императорском С.-Петербургском университете : (бывш. Отделения филол. общ. по романо-германской филологии). - 1892. - Вып. 2, № 1. - VIII, 58 с.
378.011.3-051:78:37.011.3-052:78.01-043.83:784(043
Д34
День Дівень
Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до формування в учнів культури сприйняття різностильового вокального мистецтва : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 222 с.
165:316.423.2:316.347(043)
Г99
Гюльхан, Ю. Б.
Витоки та еволюційні трансформації укоаїнської ментальності : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 193 с.
796
О-54
Олімпікус : наук. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 74, [4] с.
796
О-54
Олімпікус : наук. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 160, [6] с.
373.5:37.091.33:51
Н34
Науково-методичні засади формування математичної компетентності здобувачів середньої освіти : монографія. - Одеса : [ФОП Бойчук], 2021. - 279 с.
73
74:7.017.4(07)
І93
Іттен, Й.
Мистецтво кольору: суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва : навч. посібник. - Київ : ArtHuss, 2022. - 2009
821.112.2
Р37
Ремарк, Е. М.
На Західному фронті без змін : роман. - Харків : КСД, 2023. - 240 с.
821.161.2
Г58
Гоголь, М. В.
Вечори на хуторі біля Диканьки : повісті. - Тернопіль : Богдан, 2022. - 288 с.
821.111(73)
К41
Кінг, С.
Зелена миля : роман. - Харків : Клуб Сімейного дозвілля, 2022. - 432 с.
001.72(477.7)
Н34
Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та інноваційної діяльності. - 2020. - Вип. 18. - 261 с.
80+371.13+374.32+008-021.3
А43
Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : міжнар. журнал. - 2021. - Вип. 4. - 94 c.
378:37.011.3-051:78:37.091.33:004.9(043)
В17
Ван Цзисюань
Методика підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до просвітницької діяльності із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій : дис. ... д-ра філософії. - Одеса, 2023. - 195 с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2022. - № 4. - 2022. - 80 с.
001
Н34
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : журнал. - 2023. - № 4 (145). - 77, [1] с.
94(477)
К78
Красножон, А. В.
10 размов про історію України. Від короля Данила до гетьмана Мазепи. - Харків : Фоліо, 2024. - 380, [4] с.
82-3
Ю50
Юнґер, Е.
В сталевих грозах. - Чернівці : Книги XXI, 2023. - 324 c.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 80 с.
821.112.2
Р37
Ремарк, Е. М.
На західному фронті без змін : роман. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2023. - 240 с
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 2. - 2023. - 130, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 3. - 2023. - 56, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2022. - № 3. - 2022. - 86, [2] с.
001+37(05)
Н34
Наука і освіта : наук.-практ. журнал. - 2023. - № 4. - 2023. - 76, [2] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2022. - Вип. 1 (49). - 2022. - 48, [4] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2022. - Вип. 2 (50). - 2022. - 57, [3] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2023. - Вип. 1 (51). - 2023. - 49, [3] с.
001
Н34
Наукове пізнання: методологія та технологія : наук. журнал. - 2023. - Вип. 2 (52). - 2023. - 78, [4] с.
796
О-54
Олімпікус : наук. журнал. - 2023. - № 1. - 2023. - 42, [4] с.
Показано 30 (72)